Realizačné práce plotov a pletív

Montážne práce plotov a pletív.